Turun Seudun Rekisteri­kilpi­numero­tarkkailijoiden Klubi

Arvoisat tarkkailijat,

Tarkkailusivustoa tarkkailleiden viranhaltijoiden tarkkaavaisuus on harmillisesti päässyt hetkellisesti herpaantumaan ja sivuston edellinen inkarnaatio on mitä suurimmalla todennäköisyydellä päätynyt tämän seurauksena ikuisiksi ajoiksi tuhkaksi manan majoille. Iltalehtikielellä ilmaistuna: suru laskeutui Turun Seudun Rekisterikilpinumerotarkkailijoiden Klubin kotikadulle. Mutta pitäköömme tätä mahdollisuutena uusiutua, sen sijaan että surisimme menetystä

Klubi palaa pian linjoille, entistä ehompana.

Pikaisiin tarkkailemisiin.

Webmaster


Yhteydenotot osoitteeseen webmaster@